Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana struktury menu

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

SZPITAL POWIATOWY im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘCBORKU
prowadzony przez
NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku
ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork
tel: (52) 3896231
fax: (52) 3897263
mail: szpitalwiecbork@post.pl


Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Jeżeli są Państwo zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej:

 Wniosek o udostępnienie informacji w formacie Word Wniosek w wersji do edycji (32kB)

Wniosek o udostępnienie informacji w PDFWniosek w wersji do druku (80kB)

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1. Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).

2. Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej).

3. Tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.

4. Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 17.04.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 449