A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Zakończenie działalności Dyspozytorni

31.03.2017

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku, uprzejmie informuje iż w związku z wygaszeniem Dyspozytorni w ramach koncentracji Dyspozytorni Medycznych w woj. Kujawsko-Pomorskim, z dniem 22 marca 2017r. nastąpiło zakończenie działalności przez w/w komórkę organizacyjną działającą w naszej strukturze.

Informacja nt. dyspozytorni medycznej

09.03.2017

W wyniku procesu koncentracji dyspozytorni medycznych w województwie kujawsko-pomorskim w dniu 09.03.2017 r. została wygaszona dyspozytornia medyczna w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza 54. Na terenie naszego województwa będą funkcjonowały docelowo dwie Dyspozytornie Medyczne, tj. w Bydgoszczy i w Toruniu, do których będą wpływały zgłoszenia z numerów alarmowych 999 i 112. Miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego pozostaje bez zmian, tj. w:

  • Sępólnie Krajeńskim, ul. Sienkiewicza 54 – zespół „S”
  • Kamieniu Krajeńskim, ul. Wyspiańskiego 2 – zespół „P”
  • Więcborku, ul. Mickiewicza 26 – zespół „P”

Informacja nt. wyłączenia telefonu (52) 388 24 94

02.03.2017

Uprzejmie informujemy, że od dniem 1 marca 2017r. nie ma możliwości połączenia z dyspozytornią Ratownictwa Medycznego w Sępólnie Krajeńskim pod numerem telefonu  (52) 388 24 94. Wyłączenie telefonu jest związane z reorganizacją Ratownictwa Medycznego w województwie kujawsko-pomorskim.  Nie zmienione pozostają numery: 999 i 112.

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT CENOWYCH na opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofi

02.02.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na

Opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz ze wsparciem Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego oraz innych załączników niezbędnych dla uzyskania dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja w zakresie krótkiego czasu oczekiwania na Poradę Specjalistyczną w Poradni Neur

12.01.2017

N-M.I.056/3/2017

Więcbork, dnia 10.01.2017r.

Podmioty Lecznicze
wg rozdzielnika


Informacja
w zakresie krótkiego czasu oczekiwania
na Poradę Specjalistyczną w Poradni Neurologicznej
przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku, ul. Mickiewicza 26


Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy w Więcborku uprzejmie informuję, iż w tutejszej Poradni Neurologicznej powstała możliwość realizacji usług z krótkim okresem oczekiwania na wizytę u Neurologa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszej informacji do Lekarzy świadczących usługi w Państwa Firmie.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:
52 389 62 31- Sekretariat Spółki,
52 389 62 22 lub 23- Rejestracja AOS.

Zapraszamy do korzystania z usług Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku ul. Mickiewicza 26.

Podziękowanie

09.01.2017Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 31.03.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument oglądany razy: 19 011