A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja

12.02.2020

Zarząd NOVUM–MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku podaje do publicznej wiadomości, iż nastąpi likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej. Kasacji poddane zostaną historie choroby z lecznictwa szpitalnego z rocznika 1997.
W związku z powyższym istnieje możliwość wydania wskazanej dokumentacji na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski należy składać do dnia 28.02.2020 r. (do godz. 14.00) w Sekretariacie Szpitala w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26.

Po upływie wskazanego terminu w myśl obowiązujących przepisów prawa przeprowadzona zostanie kasacja przedmiotowej dokumentacji.

/ Prezes Zarządu Maria Kiełbasińska /

Przekaż 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku

13.01.2020

W związku z trwającym okresem rozliczeń podatkowych prosimy Państwa o przekazanie 1 % odpisu podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozyskana kwota zostanie w całości przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, wyposażenia sal chorych, oraz zakup urządzeń dla Pionu Żywienia i Pionu Techniczno-Gospodarczego Szpitala Powiatowego w Więcborku.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 31.03.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument oglądany razy: 20 633