A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja dla Pacjentów – Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

11.07.2019

 Od dnia 04 maja 2019 r. nie pobiera się opłat za udostępnienie po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, wydanej  w formie kopii, odpisu, wyciągu, wydruku, skanu oraz na informatycznym nośniku danych.

Prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

11.07.2019

 Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

Informacja dla Pacjentów Poradni Specjalistycznych w Więcborku

26.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż od  dnia 01 maja 2019 r.

Rejestracja Poradni Specjalistycznych

będzie czynna

w poniedziałki  w godz.   730 - 1700

od wtorku do piątku w godz.  730 - 1500

Zakończenie działalności przez „Poradnię lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotne

13.03.2019

Zarząd NOVUM – MED Sp. z o.o. w Więcborku uprzejmie informuje, iż z dniem 31 marca 2019 r. nastąpi zakończenie działalności obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Lekarza, Pielęgniarkę i Położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej mieszczącej się w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Od dnia 01 kwietnia 2019 r. dokumentacja medyczna z leczenia w POZ znajdować się będzie w Archiwum Szpitala Powiatowego w Więcborku i na wniosek Pacjenta możliwe będzie uzyskanie kserokopii danej dokumentacji.

Ponadto informujemy naszych dotychczasowych Pacjentów, iż po dniu 31 marca 2019 r. powinni złożyć tzw. deklaracje wyboru Lekarza, Pielęgniarki i Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej do innych podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.

Pacjentom korzystającym z naszych usług serdecznie dziękujemy za zaufanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3896 230 i na stronie internetowej www.szpital-wiecbork.pl.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
NOVUM -MED Sp. z o.o.
w Więcborku
Maria Kiełbasińska

Więcbork, 07 marzec 2019 r.

Likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej z rocznika 1996

20.02.2019

Zarząd NOVUM–MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku podaje do publicznej wiadomości, iż nastąpi likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej. Kasacji poddane zostaną historie choroby z lecznictwa szpitalnego z rocznika 1996.
W związku z powyższym istnieje możliwość wydania wskazanej dokumentacji na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
Wnioski należy składać do dnia 08.03.2019r. (do godz. 14.00) w Sekretariacie Szpitala w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26.
Po upływie wskazanego terminu w myśl obowiązujących przepisów prawa przeprowadzona zostanie kasacja przedmiotowej dokumentacji.


Prezes Zarządu
Maria Kiełbasińska

Przekaż 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku

30.01.2019

W związku z trwającym okresem rozliczeń podatkowych prosimy Państwa o przekazanie 1 % odpisu podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozyskana kwota zostanie w całości przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, wyposażenia sal chorych, oraz zakup urządzeń dla Pionu Żywienia i Pionu Techniczno-Gospodarczego Szpitala Powiatowego w Więcborku.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 31.03.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument oglądany razy: 20 274