Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Izba Przyjęć Szpitala

Izba Przyjęć Szpital Powiatowy w Więcborku

Przedmiotem działania Izby Przyjęć jest przyjmowanie pacjentów zgłaszających się do Szpitala ze skierowaniem, jak również bez skierowania. Przyjęcia ze skierowaniem od lekarza uznanym za pilne załatwiane są poza kolejnością i bez względu na czas zgłaszania pacjenta.
Wymaganymi dokumentami od pacjenta przy przyjęciu do Szpitala są:

  • dowód tożsamości;
  • w przypadku pacjenta kraju Unii Europejskiej przedstawić należy kartę ubezpieczenia;
  • obcokrajowcy z poza krajów Unii Europejskiej winni przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Lekarz Izby Przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych bez skierowania w przypadkach nagłych i stanach zagrożenia życia. W przypadku niezakwalifikowania pacjenta ze skierowaniem, lekarz dyżurny oddziału udziela pacjentowi specjalistycznej porady ambulatoryjnej i określa dalsze postępowanie diagnostyczno- lecznicze.

Terminy planowanych przyjęć do Szpitala są uzgadniane z pacjentem, a w przypadku braku miejsc lekarz wyznacza datę następnego przyjęcia i odnotowuje fakt w Księdze Oczekujących na przyjęcie.

Na oddziały szpitalne pacjenci transportowani są przez pielęgniarkę, ratownika medycznego lub kierowcę.

PLANOWANE PRZYJĘCIA
DO SZPITALA ODBYWAJĄ SIĘ W DNIACH
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 700 – 15
00

Niezbędne rzeczy do planowanego przyjęcia

Oprócz podstawowych dokumentów pacjent powinien ze sobą zabrać:

  • osobiste przybory toaletowe (mydło, pasta, szczoteczka do zębów, grzebień);
  • pidżamę oraz szlafrok;
  • ręcznik;
  • pantofle.


Posiłki

W Szpitalu funkcjonuje Dział Pionu Żywienia, który ustala posiłki dla pacjentów. Pion ten reprezentuje Koordynator Pionu Żywienia, który ściśle współpracuje z dietetykiem.
Każdy pacjent szpital w ciągu dnia otrzymuje 3 posiłki:

  • śniadanie od 745 do 830
  • obiad od 1200 do 1300
  • kolacja od 1700 do1730


Udzielanie informacji

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Koordynator szpitalnego oddziału lub lekarz prowadzący, bezpośrednio pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta w chwili przyjęcia do szpitala.


Wypisy

Nasz Szpital dysponuje systemem informatycznym "Historia Choroby" w związku z tym każdy pacjent opuszczając Szpital otrzymuje kartę informacyjną z opisem choroby, z zapisanymi wynikami badań laboratoryjnych i dodatkowych oraz z przebiegiem leczenia. W razie konieczności lekarz prowadzący wystawi odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy.
W celu wystawienia druku o niezdolności do pracy potrzebny jest Nr NIP pracodawcy.

Informacje Dotyczące Udzielanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie Leczenie Szpitalne w Izbie Przyjęć SzpitalaInformacje Dotyczące Udzielanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie Leczenie Szpitalne w Izbie Przyjęć SzpitalaOpublikował: Mateusz Klimek
Publikacja dnia: 02.09.2016
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 02.09.2016
Dokument oglądany razy: 22 532