Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Zarządzający Szpitalem

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Prezes Zarządu Spółki. Jest on przełożonym wszystkich pracowników, personelu Szpitala.

Prezes kieruje Szpitalem przy pomocy:

  1. Koordynatorów Oddziałów,
  2. Naczelnej Pielęgniarki,
  3. Kierowników,
  4. oraz Koordynatorów pozostałych Komórek Organizacyjnych Szpitala.

Prezesa Spółki powołuje oraz odwołuje, a także ustala zasady i wysokość wynagrodzenia Zgromadzenie Wspólników Organu Założycielskiego (NOVUM- MED Sp. z o.o.), natomiast czynności ze stosunku pracy z Prezesem Zarządu Spółki wykonuje Rada Nadzorcza Organu Założycielskiego NOVUM-MED. sp. z o.o. jakim jest powiat sępoleński.

Prezes NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
mgr Bożena Pieczka
budynek Zarządu „D” (parter)
tel. (52) 3896231

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa Zarządu Spółki
w sprawach skarg i wniosków
Wtorek w godzinach 12:00-13:00


Godziny urzędowania i obsługa interesantów wszystkich
Komórek Organizacyjnych Szpitala:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:00Opublikował: Informatyk Szpital
Publikacja dnia: 24.11.2023
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 01.12.2013
Dokument oglądany razy: 14 441