Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

RATOWNICTWO MEDYCZNE


Budynek Szpitala w Więcborku - wejście na Izbę przyjęć

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Telefony kontaktowe:
999
112


Zakresem działania Opieki Doraźnej jest zapewnienie dobowej gotowości udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, które wymagają udzielenia takiego świadczenia w razie:
• wypadku,
• urazu,
• nagłego porodu,
• zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

W strukturze Opieki Doraźnej działają trzy Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego:
Zespół Podstawowy "P" Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Więcborku
przy ul. Mickiewicza 26 (przy Szpitalu)
Zespół Specjalistyczny "S" Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza 54 (przy Państwowej Straży Pożarnej)
Zespół Podstawowy "P" Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Wyspiańskiego 2

Decyzję o zadysponowaniu Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego podejmuje Dyspozytor Medyczny przyjmując zgłoszenie w Dyspozytorni Opieki Doraźnej (Pogotowia) na numer alarmowy 999 lub 112.

Kiedy wezwać Pogotowie?
Wezwanie Pogotowia Ratunkowego ( Zespół Ratownictwa Medycznego ) należy wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Poniżej wymienione objawów mogą stanowić podstawę do wezwania Zespołu RTM:
• Dokonana próba samobójcza
• Rozległa rana, będąca efektem urazu
• Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
• Upadek z dużej wysokości
• Porażenie prądem
• Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe
• Rozległe oparzenia
• Udar cieplny lub wyziębienie organizmu
• Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
• Drgawki
• Nasilona duszność
• Utrata przytomności lub zaburzenia świadomości
• Agresja spowodowana chorobą psychiczną
• Masywny krwotok z dróg rodnych
• Gwałtownie postępujący poród
• Nagły ostry ból brzucha
• Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
• Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
• Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
• Zaburzenia rytmu serca
• Podtopienie lub utoniecie

Informacje Dotyczące Udzielanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie Ratownictwa Medycznego - Sępólno Krajeńskie

Informacje Dotyczące Udzielanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie Ratownictwa Medycznego - Więcbork

Informacje Dotyczące Udzielanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie Ratownictwa Medycznego - Kamień KrajeńskiOpublikował: Informatyk Szpital
Publikacja dnia: 02.04.2021
Podpisał: Maria Kiełbasińska
Dokument z dnia: 01.03.2017
Dokument oglądany razy: 12 998