A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2018 17:08, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano informacje z otwarcia ofert.

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DLA NOVUM-MED SP. Z O.O. W WIĘCBORKU

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy: N-M.ZP/D/17/2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości
poniżej 221 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na :

"DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DLA NOVUM-MED SP. Z O.O. W WIĘCBORKU"


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//www.bip.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia : "DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DLA NOVUM-MED SP. Z O.O. W WIĘCBORKU"


_____________________________________________

Pliki do pobrania :
Ogłoszenie BZP / opublikowano 27.12.2018r. /
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / opublikowano 27.12.2018r. /

Załącznik do SIWZ / opublikowano 27.12.2018r. /

_____________________________________________

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10.01.2019 r. godz. 11:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / opublikowano 27.12.2018r. /
Zmiana SIWZ str. 6 /opublikowano 27.12.2018r. /

Zmiana SIWZ str.11-14/opublikowano 27.12.2018r. /

_____________________________________________

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 10.01.2019 r. godz. 11:00 do 14.01.2019 r. godz. 11:00.

Odpowiedź na pytanie oraz przedłużenie terminu składania ofert  /opublikowano 07.01.2019 r. /

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / opublikowano 07.01.2019 r. /
Zmiana SIWZ str. 6 /opublikowano 07.01.2019 r. /

Zmiana SIWZ str.11-14 /opublikowano 07.01.2019 r. /

Zmiana umowy /opublikowano 07.01.2019 r. /

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 27.12.2018 17:08
Publikacja ostatniej zmiany: 07.01.2019 19:01
Dokument oglądany razy: 312
Podlega Ustawie