A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.04.2018 13:43, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Przetarg na dostawę energii N-M.ZP/D/1/2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Numer sprawy : N-M.ZP/D/1/2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości
poniżej 221 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na :


„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku „

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
http://www.bip.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia : „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku „


_____________________________________________


Pliki do pobrania :
• Ogłoszenie BZP (plik do pobrania)/ opublikowano 17.04.2018r. /
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / (plik do pobrania)/opublikowano 17.04.2018r. /
• Formularz cenowy – zał. 4a (plik do pobrania)/opublikowano 17.04.2018r. /
• Opis przedmiotu zamówienia zał. 5 (plik do pobrania)/opublikowano 17.04.2018r /

Opublikował: Adrian Myler
Publikacja dnia: 17.04.2018 13:43
Publikacja ostatniej zmiany: 17.04.2018 14:25
Dokument oglądany razy: 171
Podlega Ustawie