Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Informacja o zakończeniu projektu

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o., prowadzącej Szpital Powiatowy im dr A. Gacy
i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku zakończył realizację projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”

Przedmiotowy Projekt zrealizowany przez NOVUM-MED Sp. z o.o, w partnerstwie z Powiatem Sępoleńskim współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007-2013.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie Szpitala Powiatowego do obowiązujących przepisów prawa.
W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne wraz
z dostosowaniem pomieszczeń oraz modernizacją oddziałów szpitalnych. Stworzono nowy Oddział Intensywnej Terapii i nowy Blok Operacyjny wraz z wyposażeniem. Zakupiony sprzęt spełnia wysokie normy techniczne i technologiczne. Ponadto uporządkowano i zagospodarowano teren (modernizacja pieszo-jezdni, chodników, uporządkowanie zieleni) oraz wybudowano garaż dla karetek.

Całkowity koszt zrealizowanego Projektu wyniósł: 9 186 373,81 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 7 847 177,01 PLN
Środki finansowe na realizację przedmiotowego Projektu pochodzą z niżej wymienionych źródeł:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości 26,42 % t.j. 2 073 056,01 PLN
- Budżet Państwa w wysokości 38,58 % t.j. 3 027 609,03 PLN
- Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego w wysokości 25,29 % t.j. 1 984 378,64 PLN
- Środki prywatne (NOVUM-MED Sp. z o.o.) w wysokości 9,71 % t.j. 762 133,33 PLN
W/w środki finansowe obejmują wydatki kwalifikowalne niniejszego Projektu.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 21.01.2016
Podpisał: Iwona Kornowska
Dokument z dnia: 27.11.2015
Dokument oglądany razy: 5 268