Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które wystąpią:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 1800 – 800 dnia następnego,
 • oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach: od 800 do 800 dnia następnego,

należy zgłaszać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

 • Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej;
 • oraz Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej,

funkcjonującej w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26. Wejście Główne do Szpitala, numer telefonu: 52 311 18 09.

Świadczenia POZ udzielane są przez lekarza i pielęgniarkę w przypadku:

 • nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia;
 • zachowania ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany;
 •  orzekania i opiniowania o sanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach.


Szpital Powiatowy w Więcborku zapewnia opiekę w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób w obrębie:

 • miasta i gminy Więcbork;
 • miasta i gminy Sępólno Kraj.
 • miasta i gminy Kamień Krajeński;
 • Sośno.

obsza działania szpitala w więcborku


Mapa: Obszar zabezpieczenia świadczeń w zakresie POZN przez Szpital Powiatowy w Więcborku
(źródło mapa powiatu sępoleńskiego https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=3&id_p=74&id_g)

Informacje Dotyczące Udzielanych Świadczeń w zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Opieka PielęgniarskaInformacje Dotyczące Udzielanych Świadczeń w zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Opieka PielęgniarskaOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 28.09.2015
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 21.01.2014
Dokument oglądany razy: 12 404