Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Informacja o projekcie - II etap

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o., prowadzącej Szpital Powiatowy im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku, informuje, iż zakończył realizację projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu d ostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”

Przedmiotowy Projekt realizowany przez NOVUM-MED Sp. z o.o, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007-2013.
Przedmiotem niniejszego projektu było dokończenie rozbudowy Szpitala polegającej m.in. na stworzeniu nowego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i nowego Bloku Operacyjnego oraz wyposażeniu i doposażeniu tych oddziałów w sprzęt i aparaturę medyczną. Realizacja projektu w zakresie prac budowlanych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń, umożliwi Szpitalowi Powiatowemu NZOZ w Więcborku podniesienie jakości świadczonych usług medycznych jak również rozszerzenie działalności zakładu. Sprzęt i aparatura medyczna zaplanowana do zakupu będzie spełniała wszystkie wymagania techniczne i technologiczne.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 10 156 322,05 PLN
Środki finansowe na realizację przedmiotowego Projektu pochodzą z niżej wymienionych źródeł:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości 37,05% t.j. 3 270 634,28
- Budżet Państwa w wysokości 27,95% t.j. 2 467 320,59
- Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego w wysokości 25,66% t.j. 2 264 926,57
- Środki prywatne (NOVUM-MED Sp. z o.o.) w wysokości 9,34% t.j. 824 741,45
W/w środki finansowe obejmują wydatki kwalifikowalne niniejszego Projektu.

Projekt realizowany jest przez NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, tel. kontaktowy: 52 389-62-31, e-mail: szpitalwiecbork@post.plOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 25.09.2015
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 19.12.2014
Dokument oglądany razy: 6 105