Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Obowiązujące podstawy prawne

Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego prowadzony przez NOVUM- MED Sp. z o.o. w Więcborku działa w oparciu o postanowienia:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 11.112.654 z 01.06.11),
  • Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
  • Wewnętrznych aktów prawnych (regulaminy, zarządzenia, instrukcje, polecenia itd.) wprowadzone w życie przez Prezesa/ Kierownika Szpitala,
  • Decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 504-000-89-67,
  • Decyzji Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON: 093213663,
  • Postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej - numer w księdze rejestrowej:000000002919,
  • Postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS: 0000220302.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 16.05.2011
Dokument oglądany razy: 8 788