A A A K
SmodBIP

Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR A. GACY I DR J. ŁASKIEGO NZOZ W WIĘCBORKU

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy: N-M.ZP/U/3/2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na :


Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR A. GACY I DR J. ŁASKIEGO NZOZ W WIĘCBORKU”


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//www.bip.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia: Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR A. GACY I DR J. ŁASKIEGO NZOZ W WIĘCBORKU”.


_____________________________________________

Pliki do pobrania :
Ogłoszenie o zamówieniu   / opublikowano 12.04.2019r. /

SIWZ / opublikowano 12.04.2019r. /

Załączniki do SIWZ / opublikowano 12.04.2019r. /

Załącznik 9  / opublikowano 12.04.2019r./

Załącznik 10 / opublikowano 12.04.2019r. /

Załącznik 11 / opublikowano 12.04.2019r./

Załącznik 12 / opublikowano 12.04.2019r. /

Informacja nt. wizji lojalnej / opublikowano 16.04.2019r./

Zapytania i odpowiedzi / opublikowano 16.04.2019r./

Zapytania i odpowiedzi / opublikowano 18.04.2019r./

Informacja z otwarcia ofert / opublikowano 23.04.2019r./

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / opublikowano 30.04.2019r./

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 12.04.2019 10:43
Publikacja ostatniej zmiany: 30.04.2019 12:42
Dokument oglądany razy: 815
Podlega Ustawie