A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.11.2018 21:15, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano informacje z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji pn. 'Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. Ł. Łaskiego NZOZ w Więcborku'

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy: N-M.ZP/Rb/11/2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości
powyżej 30 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na :


Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. Ł. Łaskiego NZOZ w Więcborku".


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//www.bip.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia : Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. Ł. Łaskiego NZOZ w Więcborku".


_____________________________________________

Pliki do pobrania :
Ogłoszenie o zamówieniu/ opublikowano 09.11.2018r. /
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / opublikowano 09.11.2018r. /

SIWZ / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 1-4 / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 5  / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 6-10 / opublikowano 09.11.2018r. /
Załącznik 11 / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 12 / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 13 / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 14 / opublikowano 09.11.2018r. /
Załącznik 15 / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 16 / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 17-19 / opublikowano 09.11.2018r. /

Załącznik 20 / opublikowano 09.11.2018r. /

Zamawiający informuje, iż w § 3 ust. 1 SIWZ dokonał korekty tytułu opracowania z ppkt 1. Zamawiający udostępnia w załącznikach zmianę w treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W związku z dokonaną zmianą nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zmiana SIWZ / opublikowano 16.11.2018r. /
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / opublikowano 16.11.2018r. /


Zamawiający informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 odbędzie się wizja lokalna z udziałem wykonawców.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się o przybycie do siedziby zamawiającego: NOVUM-MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, sekretariat (budynek D - Administracja) w dniu wizji lokalnej, najpóźniej do godziny 12:00.


Zamawiający informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 odbędzie się wizja lokalna z udziałem wykonawców.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się o przybycie do siedziby zamawiającego: NOVUM-MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, sekretariat (budynek D - Administracja) w dniu wizji lokalnej, najpóźniej do godziny 09:00.


ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT Z 27.12.2018 R. GODZ. 12:00 DO
10.01.2019 R. GODZ. 9:00.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /opublikowano 14.12.2018r. /
Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert / opublikowano 14.12.2018r. /

Załączniki w wersji edytowalnej / opublikowano 14.12.2018r. /

Zmiana SIWZ - formularz ofertowy / opublikowano 14.12.2018r. /
Zmiana SIWZ - strona 10 / opublikowano 14.12.2018r. /

Zmiana SIWZ - strona 13 / opublikowano 14.12.2018r. /
Zmiana SIWZ - strona 22 / opublikowano 14.12.2018r. /
Zmiana SIWZ - umowa / opublikowano 14.12.2018r. /


Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 10.01.2019 r. godz. 9:00 do 15.01.2019 r. godz. 9:00.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / opublikowano 4.01.2019r. /

Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert / opublikowano 4.01.2019r. /
Zmiana SIWZ - strona 18 / opublikowano 4.01.2019r. /

Zmiana SIWZ - strona 22 / opublikowano 4.01.2019r. /
Zmiana SIWZ - zmiana umowy / opublikowano 4.01.2019r. /

Mapa uzbrojenia terenu / opublikowano 4.01.2019r. /
Dokumentacja geotechniczna / opublikowano 4.01.2019r. /


Odpowiedzi na pytania / opublikowano 11.01.2019r. /

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 09.11.2018 21:15
Publikacja ostatniej zmiany: 11.01.2019 17:26
Dokument oglądany razy: 1143
Podlega Ustawie