Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Informacja dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego


Kierownictwo Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku, uprzejmie informuje, że z dniem 12 września 2011r. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych polegających na rozbudowie z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego – Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Więcborku prowadzonego przez NOVUM -MED Sp. z o.o. w Więcborku.
Roboty budowlane obejmować będą kompleks budynków szpitalnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na dzień 31.12.2012r.
W okresie rozbudowy Szpitala świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów będą udzielane w dotychczasowym zakresie.
W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy Państwa za utrudnienia mogące wystąpić na terenie Szpitala w okresie trwającej rozbudowy.
Od dnia 14.09.2011r. wprowadza się ograniczenia dotyczące wjazdu na teren Szpitala.
Wjazd samochodem będzie miał tylko personel i świadczeniodawcy usług za okazaniem przepustek.
Inne osoby mogą wjechać na teren Szpitala tylko w przypadku dostarczenia chorego do Izby Przyjęć lub po odbiór pacjenta ze Szpitala.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Plewako
Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ
w WięcborkuOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 14.09.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 14.09.2011
Dokument oglądany razy: 5 287